Årets gang

Produktionen af juletræer foregår hele året
rundt med tilplantninger, formklipning,
renholdelse samt udmærkning og høst af
færdige juletræer.
 
 
Trimming Christmas trees at Rolles Mølle


Top trimming Christmas trees at Rolles Mølle
  
 
Created by the sun
 
 
Packing christmas trees on pallet
 
 
Labelling christmas trees